Najbolji Aff Power Kazino Na Mreži s

Jedan od pridruženih programa kojem se divi većina webmastera je Aff Power affiliate program. To domaćini kazino brendovi sa kreativnim igrama, salivirajućim dizajnom i prijateljskim korisničkim interfejsom. Broj igrača koji deponuju koje affiliate poziva na program je ekvivalentan iznosu provizije koju će afilijacija zaraditi. Lako se pridružiti.

Kada se račun pridruženog lica aktivira, on se automatski upisuje u šemu dijeljenja prihoda bez negativnog prijenosa. On dobija tromesečni ekskluzivni ugovor od 40% udela u prihodu. Zatim nastavlja da zarađuje 25% udjela u prihodu u standardnom poslu, koji se povećava do 45% udjela u prihodu.